MINIMUMSBESTILLING
Alle salgsordre skal som minimum være på 10 salgsenheder.

Spiritus skal bestilles i kasser af 6 stk.* – må gerne være assorteret.
For levering af spiritus alene  skal der bestilles for minimum kr. 2000,00 ekskl. moms.

*gælder dog ikke Underberg

 

SALGSENHEDER:

Kasser med 30 stk. 25/33 cl.

= 1,0 salgsenhed

Kasser med 24 stk. 25/33/35,5

= 1,0 salgsenhed

Kasser med 12 stk. 100 cl.

= 1,0 salgsenhed

Kasser med 16 stk. 75 cl.

= 1,0 salgsenhed

Kasser med  20 stk. 50 cl.

= 1,0 salgsenhed

Karton med 6 stk. 100 cl.

= 1,0 salgsenhed

Karton med 8 stk. 50 cl.

= 0,5 salgsenhed

Karton med 8 stk. 150 cl.

= 1,0 salgsenhed

Karton med 10 stk. 70 cl

= 1,0 salgsenhed

Karton med 12 stk. 25 cl.

= 0,5 salgsenhed

Karton med 20 stk. 27,5 cl.

= 0,5 salgsenhed

Karton med 12 stk. 50/55/65/100 cl.

= 1,0 salgsenhed

Karton med 15 x 50 cl.

= 1,0 salgsenhed

Karton med 18 x 33/40 cl.

= 1,0 salgsenhed

Karton med 20 stk. 50 cl.

= 1,0 salgsenhed

Karton med 24 stk. 20/ 27,5/33/50 cl.

= 1,0 salgsenhed

Karton med 32 stk. 25 cl.

= 1,0 salgsenhed

Fustage med 16/19/20 L

= 2,0 salgsenhed

Fustage med 25/30/50 L.

= 2,5 salgsenhed

   

 Kulsyre 4, 6 eller 10 kg.                                              = 1,0 salgsenhed

 Postmix BIB                                                                = 1,0 salgsenhed


LEVERINGSBETINGELSER
For levering til efterfølgende hverdag i københavnsområdet skal vi have modtaget din bestilling inden kl. 14.00 enten via vores webshop eller via telefonen. Hvis vi modtager din ordre efter kl. 14.00 forbeholder vi os retten til at rykke din ordre til efterfølgende hverdag eller næste leveringsdag.

 

EJERFORHOLD
Byens Depot ApS har ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er sket.

 

PANT
Ved levering /returnering af emballage debiteres/krediteres kunden for den til enhver tid for emballagen fastsatte pantsats.

 

RETUREMBALLAGE
Byens Depot ApS tager alene emballage retur for varer, som er leveret af Byens Depot ApS og kun i hele sorteret kasser.
Ansvaret for returtagning samt efterfølgende kreditering af pant dåser og andre engangsemballager varetages af Dansk Retursystem A/S, Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene, tlf. 43 32 32 32. Byens Depot ApS er uden ansvar for forhold mellem kunden og Dansk Retursystem A/S. 

 

RETUNERING AF VARER
Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med Byens Depot. Sæsonprodukter tages som hovedregel ikke retur.


UNDERSØGELSESPLIGT/REKLAMATION
Kunden er forpligtiget til straks ved modtagelsen af de leverede varer at undersøge disse for mangler m.v. Enhver indsigelse vedrørende det leverede skal være Byens Depot ApS i hænde senest 3 hverdage efter leveringen.

 

LEVERINGSHINDRINGER OG FORCE MAJEURE
Leverandør er ikke ansvarlig for de enkelte producenters fejl, mangler eller afbrydelser. Leverandør er endvidere ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine leverancer, hvis Leverandør kan godtgøre at opfyldelse er umulig på grund af omstændigheder, der ikke er Leverandørs skyld og som Leverandør ikke er herre over eller i øvrigt ikke på tidspunktet for kontraktens indgåelse kunne forudse eller tage i betragtning.


BETALINGSBETINGELSER
Betaling sker kontant på kundens adresse, medmindre andet er aftalt med Byens Depot.


Ved for sen betaling debiteres renter i overensstemmelse med renteloven fra forfaldsdato. Renter tilskrives pr. påbegyndt måned. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 150,00 ekskl. moms for hver skriftlig rykker.

PRISÆNDRINGER
Priserne kan uden varsel ændres, hvis der sker ændringer i afgifter samt prisjusteringer fra de enkelte producenters side eller forhold som Byens Depot ikke har indflydelse på.


SÆRLIGE FORHOLD
Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgt situationer.