Montering/teknisk assistance

Monteringsmåde:
Fadølsanlægget placeres normalt på gulvet og tappehanen sættes fast på en bordkant eller bar, (kan lejes separat). Det er vigtigt, at der under køleanlægget placeres et underlag for at skåne gulvet. Vi fralægger os ethvert ansvar for trykmærker, rustpletter, fugtskader etc.
 
Strømtilslutning:
Anlægget er uden ledning, (stikbenet rager kun 10 cm frem), hvorfor at det er nødvendigt, at kunden selv har en forlængerledning parat når anlægget leveres. Anlægget er kun funktionsdygtigt såfremt det er tilsluttet 220/230 V strøm mindst 2-3 timer inden at øllet skal udskænkes.
 
Kulsyretryk:
Undgå så vidt muligt at stille på manometeret til regulering af kulsyretrykket, (hvor dette er muligt) idet anlægget, ved leveringen herfra, er stillet på et tryk mellem 2-3 bar, hvilket er det anbefalede tryk. En god tommelfinger regel er ellers, at trykket skal stå på det samme tal som et termometer viser, at temperaturen er i det rum hvor øllet udskænkes, d.v.s. 23 grader lig med 2.3 bars tryk.
 
Vagttelefon:
Som kunde bør du tilse og afprøve anlægget i god tid inden arrangementets start. I tilfælde af mangler eller fejl skal depotet omgående underrettes, for at vi kan træffe foranstaltninger til afhjælpning af problemstillingen.
Vi tilbyder også teknisk assistance udenfor normal åbningstid på mobil 20 32 95 55 i tidsrummet mellem kl. 16.00 – 22.00.